Historia

Vrigstad ostkaka bakas efter ett recept man använt i flera generationer.

På slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet lades många små mejerier ner i Sverige,så också Vrigstads Mejeri.När Arla upphörde väga in mjölk till mejeriet i Vrigstad, köpte dåvarande mejeristen Lennart Rolf mejeriet med tillhörande bostad. Lennart hade några år tidigare bildat bolaget Smålandsost tillsammans med sin hustru Ingrid. Ostkakstillverkningen kom igång under 1970 i liten skala. År 1980 kommer Alf Wihrén, svärson till Lennart och Ingrid, in i företaget efter att tidigare varit verksam inom byggbranschen. Alf bildar sedermera det som är känt som Ostkaksbageriet i Vrigstad AB tillsammans med svågern Ingemar Rolf.

Det var vid det laget ganska naturligt att skissa på ett nytt mejeri/bageri. Byggnationen av det nya bageriet påbörjades 1982 och inflyttningen sker under mars månad 1983 i nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler. 

I det gamla mejeriet fortsatte mejeristen Lennart Rolf tillverkning av lantost och hemost men även försäljning av andra ostsorter samt hälsokost. 1989 tar Ingemar Rolf över verksamheten med tillverkning och försäljning av ost i gamla mejeriet efter sin far Lennart. Samtidigt kommer dottern Birgitta gift med Alf in som delägare i Ostkaksbageriet. 

Under senare delen av 1990-talet arbetar båda döttrarna till Alf och Birgitta (Pernilla och Carolina) i
produktionen, Pernilla tar över som vd i februari 2018.

Hösten 2020 köper Pernilla 51 % av aktierna utav övriga familjemedlemmar samtidigt som bolaget
första gången tar in extern delägare, Robert Bengtsson som förvärvar 49 %.

Robert delar vår passion för Småländsk ostkaka och han driver även Falbygdens Osteria i Falköping.

Historia
Feb. -70