Landsbygdsutveckling

Vi får i samband med en investering 2018 stöd från EU. Syftet med investeringen är att effektivisera och därmed kunna öka produktionen samt skapa sysselsättning och utveckla bageriet. Investeringen består i en förpackningsmaskin för att få en effektivare produktion genom en modernisering av märkning och förslutning av lock.

2022 arbetade vi fram en ny produkt gentemot dagligvaruhandeln. I samband med detta investerade vi bland annat i en ny packeteringslinje som EU är med och stödjer. Syftet är att stärka bageriets konkurrenskraft på den svenska dagligvaruhandeln samt öka kapaciteten och skapa mer sysselsättning.